Oikeudellinen huomautus & Tietosuojat

Seuraavassa tietosuojakäytännössä selitetään, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten niitä käsitellään. Tietosuoja on meille tärkeä huolenaihe yritystietojen käsittelyssä ja turvallisuudessa, ja otamme sen huomioon liiketoimintaprosesseissamme. Kun olemme yhteydessä kanssasi, sinulta saatetaan pyytää henkilötietoja. Lähettämiäsi tietoja käsitellään äärimmäisen huolellisesti, luottamuksellisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava

Kerromme ensin, kuka on laillisesti vastuussa tietojesi käsittelystä ja kuka on yhteyshenkilösi, jotta tiedät, keneen ottaa yhteyttä tietojasi koskevissa asioissa, mikäli sinulla on kysyttävää.

Oikeudellinen vastuuhenkilö:

SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 Essen
Germany

Tietosuojavastaava

datenschutz@sanha.com

A. Verkkosivu

Alla kuvaamme verkkosivumme käyttöön liittyvää käsittelyä.

Tavoitteet ja lailliset perusteet
Lokitiedot

Teknisistä syistä johtuen verkkoselaimesi välittää verkkopalvelimelle tietoja (ns. lokitiedot) aina, kun vierailet verkkosivullamme. Osa näistä tiedoista on tallennettu lokitiedostoihin, esim.

 • käyttöpäivämäärä
 • käyttöaika
 • viittaava URL-osoite
 • haetut tiedot
 • siirrettyjen tietojen määrä
 • selaimen tyyppi ja versio
 • käyttöjärjestelmä
 • IP-osoite

Käytännössä käytämme lokitietoja vain, kun korjaamme verkkosivumme käyttöön liittyviä toimintahäiriöitä tai kun tutkimme tietoturvahäiriöitä.

Meillä saattaa olla tarve kerätä muita henkilötietoja käyttämällä lokitietoja vianmäärityksen tekemistä tai tietoturvahäiriöiden todisteiden säilyttämistä varten. Näissä tapauksissa käsittelemme lokitietoja oikeudelliseen lupaan perustuen.

Tämä käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) lauseen 1 alakohtaan f. Tavoitteemme ovat vakuutustekninen vastuuvelka, tietoturva sekä verkkosivun optimointi.

Evästeet

Käytämme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi aina, kun vierailet verkkosivullamme. Saamme nämä evästeet takaisin aina, kun vierailet verkkosivullamme. Näin me esimerkiksi tunnistamme sinut tai voimme auttaa sinua löytämään etsimäsi käyttämällä evästeissä olevia tietoja.

Evästeitä ei voi käyttää ohjelmistojen käynnistämiseen tai virusten siirtämiseen tietokoneelle. Evästeitä voi lukea vain sillä verkkopalvelimella, josta ne ovat peräisin.

Emme jaa evästetietoja kolmansille osapuolille, jos et ole erikseen antanut siihen lupaa. Voit käyttää verkkosivuamme myös ilman evästeitä. Verkkoselaimet on yleensä määritetty hyväksymään evästeet. Jos haluat estää verkkoselaimen evästeiden käytön, voit (1) kieltää evästeiden käytön vieraillessasi verkkosivullamme evästekerroksen kautta (jos saatavilla) tai (2) deaktivoida evästeiden käytön verkkoselaimen asetuksissa. Verkkoselaimesi aputoiminnot opastavat selaimen evästeiden deaktivoinnissa ja/tai poistamisessa. Huomaa, että jotkut verkkosivumme ominaisuuksista eivät ehkä toimi oikein, jos evästeet deaktivoidaan/poistetaan. Alla on lueteltu ne evästeet, joita tarvitaan verkkosivumme tiettyjen ominaisuuksien toimintaan. Evästeiden deaktivointi/poistaminen vaikuttaa vain tässä käytettyyn verkkoselaimeen. Sen vuoksi evästeet täytyy deaktivoida/poistaa myös muissa verkkoselaimissa.

Evästeet, joita käytämme tiettyjen ominaisuuksien toimintaa varten ilman henkilökohtaista viittausta:

 • Evästeet, joissa säilytetään tiettyjä käyttäjän asetuksia (kuten haku- tai kieliasetukset);
 • Evästeet, joissa säilytetyt tiedot varmistavat video- tai audiosisällön keskeytymättömän toiston.
 • Evästeet, joissa säilytetään tiettyjä käyttäjän syöttötietoja tilapäisesti (esim. ostoskorin sisältö tai verkkolomake);

Evästeet, joita käytämme tiettyjen ominaisuuksien toimintaa varten henkilökohtaisella viittauksella:

 • Evästeet käyttäjiemme tunnistamiseen ja vahvistamiseen;

Säilytämme tietoja kyseisen evästeen suoritusajan loppuun saakka tai kunnes poistat evästeet itse.

Tämä käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 lauseen 1 alakohtaan f. Tavoitteemme ovat verkkosivun jatkuva optimointi ja käytettävyyden parantaminen.

MyFonts Counter

Tällä verkkosivulla käytetään Myfonts Counter -verkkoanalytiikkapalvelua, jonka omistaa MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Käyttöoikeusehtojen vuoksi sivun katseluita seurataan laskemalla verkkosivun vierailujen lukumäärä tilastollisia tarkoituksia varten ja lähettämällä ne MyFontsille. MyFonts kerää vain anonyymeja tietoja. Tarvittaessa tiedot siirretään aktivoimalla selaimessasi JavaScript-koodi. Estääksesi MyFontsin JavaScript-koodin suorittamisen kokonaan voit asentaa JavaScript-eston (esimerkiksi www.noscript.net). Lisätietoja MyFonts Counterista on MyFontsin tietosuojakäytännössä, joka löytyy osoitteesta https://www.monotype.com/legal/terms-and-conditions-of-business/#Privacy

Palvelun oikeudellinen perusta on artiklan 6 lauseen 1 alakohta f. Tavoitteenamme ovat vakuutustekninen vastuuvelka, tietoturva sekä verkkosivun optimointi.

B. Tarjoajat ja asiakkaat 

Alla kuvailemme tarjoajiin ja asiakkaisiin liittyviä prosesseja.

Tavoitteet ja lailliset perusteet

Käytämme tarjoajien ja asiakkaiden yhteys- ja viestintätietoja sekä muita olennaisia henkilötietoja siinä määrin kuin he tai heidän työntekijänsä ovat luonnollisia henkilöitä. Käsittelemme näitä tietoja liikekumppanuuden hallintaan, viestintään, markkinointiin ja yhteydenpitoon.

Tämä käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 lauseen 1 alakohtaan f; tavoitteenamme ovat liikekumppanuuden toteuttaminen, markkinointi ja yhteyksien ylläpito.

C. Yleiset tiedot

Vastaanottaja

Ellei tässä tietosuojakäytännössä muutoin ilmoiteta, teemme yhteistyötä usean palveluntarjoajan ja kumppanin kanssa, jotka saattavat vastaanottaa henkilökohtaisia tunnistetietoja, kun he kuvantavat ja käyttävät verkkosivuamme ja palveluitamme:

 • Isännöintipalvelujen tarjoaja
 • IT-palvelujen tarjoaja
 • Ohjelmointipalvelujen tarjoaja
 • Myynti- ja markkinointipalvelujen tarjoaja
 • Viranomaiset ja instituutiot, kun laki niin edellyttää

Välitämme tietosi näille vastaanottajille siinä määrin kuin se on tarpeellista toimiaksemme kanssasi solmimamme sopimuksen mukaisesti tai jos tietojen välittämiseen on oikeutettu syy tai jos olemme saaneet suostumuksesi siirtoon.

Siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ellei muutoin ilmoiteta, emme välitä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville vastaanottajille.

Mikäli siirto tehdään, varmistamme sopimuksellisten tai organisatoristen toimenpiteiden avulle, että vastaanottajalla on joko riittävä tietosuojan taso (esim. Euroopan komission kyseistä maata koskeva päätös tai Euroopan unionin ns. EU:n vakiosopimuslauseke edunsaajan kanssa.) tai olet antanut suostumuksesi siirtoon.

Lisätietoja (erityisesti toimenpiteistä) saat ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Toimitusvaatimus

Siltä osin kuin henkilökohtaisia tietoja vaaditaan liikekumppanuuksien ja siihen liittyvien sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden luomiseen ja hoitamiseen, sinun on annettava nämä tiedot, jotta voimme täyttää sopimukselliset tai lailliset velvollisuutemme. Ilman tietojen toimittamista emme pysty välttämättä suorittamaan palvelua enää ollenkaan, kunnolla tai täysin. Lisätietojen toimittaminen ei ole sopimuksellisesti tai lakisääteisesti tarpeellista.

Säilytysaika

Jos säilytämme henkilötietojasi, niitä säilytetään vain määräaikaisesti eikä pidempään kuin on tarpeen. Käytännössä poistamme tietosi, jos niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista siihen tarkoitukseen, jonka vuoksi ne kerättiin, tai jos muut oikeudelliset syyt edellyttävät poistamista.

Sikäli kuin meitä koskevat lakisääteiset säilytysvaatimukset, jotka edellyttävät pidempää säilytysaikaa, säilytämme tietoja tämän ajanjakson ajan, erityisesti kaupallisten säädösten ja veronpidätyksen mukaisen ajanjakson ajan (2–10 vuotta).

Muita oikeudellisia perusteita voivat olla esimerkiksi todisteiden toimittaminen sovellettavan vanhentumisajan aikana. Tämä aika on yleensä 2–30 vuotta.

Oikeutesi henkilötietoihisi

Sinulla on seuraavat henkilötietoihisi liittyvät oikeudet. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme (myös silloin, kun haluat lisätietoja näistä oikeuksista). Oikeudelliset tiedot ovat melko monimutkaisia, joten alla on tärkeimmät tiedot näistä oikeuksista. Kerro meille, missä muodossa haluat tiedot. Jos et määritä tiettyä muotoa, vastaamme pyyntöösi yleensä samassa muodossa kuin se on lähetetty. Saat vastauksen kuukauden sisällä. Selkeästi perusteettomien tai kohtuuttomien pyyntöjen kohdalla meillä on oikeus vaatia kohtuullinen maksu tai hylätä pyyntösi.

Oikeus saada pääsy tietoihisi, GDPR:n artikla 15

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, käsittelemmekö me henkilötietojasi. Silloin kun käsittelemme henkilötietojasi, saat tietoa käsittelemistämme tiedoista sekä lisätietoja.

Tietojen oikaiseminen, GDPR:n artikla 16

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan virheelliset, epätarkat ja/tai vajavaiset tiedot; oikeus tietojen oikaisemiseen sisältää oikeuden saada puutteelliset tiedot täytettyä lisäselvitysten avulla.

Tietojen poistaminen, GDPR:n artikla 17

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi edellyttäen, että niiden säilyttämiseen ei ole mitään syytä.

Tietojesi käsittelyn rajoittaminen. GDPR:n artikla 18

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tapauksissa.

Tietojen siirtäminen, GDPR:n artikkeli 20

Tietyissä olosuhteissa sinulla saattaa olla oikeus vaatia, että tietosi tarjotaan yleisesti käytetyssä, sähköisessä ja koneellisesti luettavassa tietomuodossa.

Tietojen siirto-oikeuteen sisältyy myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; pyydettäessä (jos se on teknisesti mahdollista) siirrämme tiedot suoraan nimeämällesi henkilölle. Tietojen siirto-oikeus pätee vain sinun toimittamiisi tietoihin, ja se edellyttää, että tietoja käsitellään suostumuksen tai sopimuksen perusteella ja käyttämällä automaattisia prosesseja.

Tietojesi käsittelyn vastustaminen, GDPR:n artikla 21

Kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (GDPR:n artikla 6, lause 1, alakohta e) tai kun käsittelyyn on oikeutettu syy (GDPR:n artikla 6, lause 1, alakohta f), voit vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tulevaisuudessa, jos käsittelyyn ei ole enää syytä.

(Huomaa, että sinulle ei ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä, jos se perustuu suostumukseen. Sinulla on kuitenkin oikeus kumota suostumuksesi aina, kun tietoja käsitellään suostumuksellasi, joten voit saavuttaa vastustamiseen verrattavan lopputuloksen kumoamalla suostumuksesi.)

Suostumuksen kumoaminen 

Jos olet antanut meille suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit kumota sen milloin tahansa ilman syytä. Ota yhteyttä yhteyskeskukseen, johon annoit suostumuksen, tai suoraan tietosuojavastaavaan.

Valitukset

Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelystä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, GDPR:n artikla 77.

 

w

Country Manager Finland

Johan Hindsberg
Mobile: + 358 (0)400 535311
johan.hindsberg@sanha.com